Dlaczego mam zatem słuchać serca?

Tego dziś pragnę najbardziej. Czy źle mieć marzenia, fantazje? Chciałabym z Tobą być dzisiaj A ty? Czego pragniesz?

Opublikowano: 2016-05-18 15:57
Dodaj swój komentarz
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

endrju65 2016-05-18 16:00
- Gdy Two­je ser­ce będzie ginąć w ciem­ności Uczy­nię wszys­tko co tyl­ko pot­rze­ba - By na­dać mu zno­wu ra­dos­nych war­tości Naj­jaśniej­szą gwiaz­dkę uk­radnę mu z nieba ...

Zobacz także