Goście Izby Regionalnej TMK w Radziejowie rok 2022

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie prowadzi szeroką akcję edukacyjną skierowana dla dorosłych, młodzieży, a zwłaszcza dzieci. Poprzez nasze Małe muzeum tj. Izbę Regionalną gdzie zgromadzone są liczne eksponaty o mieście, powiecie, Kujawach w ramach ciągłej akcji Ocalić od zapomnienia sukcesywnie dostarcza szerokich informacji o minionych czasach, ludziach, faktach. Jednym z ważnych celów, jakie postawiło w swojej działalności Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie, jest edukacja dzieci i młodzieży oraz pokazywanie im elementów naszej historii, kultury, regionalizmów naszego miasta i Kujaw. Jednym z elementów realizacji tego celu są liczne odwiedziny w Izbie Regionalnej, gdzie dzieci i młodzież, a także dorośli mają możliwość obejrzenia zgromadzonych tu eksponatów jak i wysłuchać ciekawych informacji od członków naszego Towarzystwa.

Opublikowano: 2022-01-14 09:13
Dodaj swój komentarz
Dodaj komentarz

Zobacz także