Pół roku Izby Regionalnej w nowej siedzibie

Czas szybko biegnie. Od 17 lutego 2017 roku upłynęło już pół roku od uruchomienia Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie w nowej siedzibie Starej Plebanii- kościoła farnego. Lokalizacja w tym miejscu Izby Regionalnej naszego Małego Muzeum okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Izba cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających mieszkańców miasta i powiatu, ale także wielu turystów i przybyszów w kraju i zagranicy Australia, Izrael, Szwecja, USA, świadczą o tym liczne, entuzjastyczne wpisy w książce zwiedzających. Stanowi edukację dla dzieci i młodzieży z okolicznych przedszkoli i szkół. Także wielu dorosłych podczas pobytu w niej przypomina sobie podczas jej zwiedzania o wielu faktach, osobach związanych z miastem, powiatem, Kujawami. To w Izbie odbywały się liczne spotkania związane z licznymi działaniami na rzecz miasta i powiatu np. organizacje stoisk wystawowych, wystaw, spotkań okolicznościowych itp., co znajduje odzwierciedlenie z bieżącej informacji w mediach, na stronie internetowej jak i w składanych sprawozdaniach. Z tych dokumentów wynika niezwykle dynamiczne i prężne działanie Zarządu na rzecz swoich członków i miejscowego społeczeństwa, co nie oznacza, że wewnętrznie się nie sprzeczamy, mamy wzajemne do siebie uwagi, ale służy to ciągłemu doskonaleniu tej działalności i wychodzeniu naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu społecznemu w tym zakresie.

Opublikowano: 2017-08-11 13:11
Dodaj swój komentarz
Dodaj komentarz

Zobacz także