Wierzyć - to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.

I wiesz...? Piję deszcz- bo herbata i kakao przypomina Ciebie. Tęsknota za Tobą to taka hybryda... Łez i uśmiechów. Obłędu i szczęścia. Niewola uczuć. Czasem... Idę się przejść by poczuć siebie w objęciach wiatru (od kiedy Cię nie ma). A czasem idę... Szukać Ciebie na końcu tęczy. Ponoć... Tam jest Skarb. Może i Ciebie nie mam. Ale mam oczy... Oczy z widokiem na Niebo. Na które może też patrzysz... (?)

Opublikowano: 2018-11-20 19:26
Dodaj swój komentarz
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

jamajka1 2018-11-20 19:29
tak mało mamy czasu, by wyrazić swoje myśli, pragnienia, uczucia... tak mało mamy czasu, aby żyć pełnią życia... tak mało mamy czasu, aby kochać...
jamajka1 2018-11-20 19:28
Nikt nam nie zwróci Nad­wyżki wypłaka­nych łez Sił, gdy mu­sieliśmy walczyć O to, co in­nym spadło z nieba Nikt nas nie zwol­ni Z te­goż tytułu Od wal­ki o siebie O swo­je szczęście Nie ma­my nadpłaty Odpowiedzialności Za słowo i czyn Al­bo za ich brak Spróbuj odpuścić, a życie wys­ta­wi ci rachunek, los upom­ni się o odsetki, a czas zlicytuje

Zobacz także