Wystawa Stanisława Gulczyńskiego

W dniu 26 kwietnia 2017 roku podczas spotkania koła rękodzieła, przy udziale członków rodziny i zaproszonych gości w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie w ramach akcji Ocalić od zapomnienia, dokonano otwarcia wystawy zgromadzonych w Izbie oraz udostępnionych przez rodzinę obrazów, grafiki, rzeźb stworzonych przez nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Stanisława Gulczyńskiego, którego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu. Wystawa przygotowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Kujaw z Radziejowa, które zaprosiły na jej otwarcie wystawy poświęconej twórczości Stanisława Gulczyńskiego, nauczyciela, kościelnego miejscowej fary. Wyeksponowano pamiątki ze zbiorów Izby Regionalnej oraz zbiorów rodzinnych Państwa Gulczyńskich jego dokonania artystyczne w zakresie malarstwa, rzeźby, grafika jak również wiersze poświęcone Miastu i Papieżowi Janowi Pawłowi II. Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie obchodzące w tym roku 55 rocznice swego powstania w otwartej w dniu 13 stycznia 2017 roku w nowej siedzibie Izbie Regionalnej tzw. Starej Plebani przy kościele farnym swoim działaniem, na co dzień realizuje hasło Ocalić od zapomnienia naszą tradycję, fakty, zdarzenia, ludzi związanych z naszym miastem, powiatem, Kujawami.

Opublikowano: 2017-04-26 12:08
Dodaj swój komentarz
Dodaj komentarz

Zobacz także